Choď na obsah Choď na menu
 


cirkusové cviky s koňmi

12. 9. 2010

Cirkusové cviky s koňmi

Úsmev

Obrázok  Úsmev je vlastne flámovanie, ktoré kone robia, keď sa stretnú s nejakou zvláštnou vôňou. Napríklad s vôňou moču, robia to najmä žrebce, keď očuchávajú miesta kam močili kobyly. Spočíva v tom, že kôň natiahne hlavu dopredu a ohrnie horný pysk. Tento trik obvykle ľudí rozosmeje a najmä malé deti milujú pohľad na smejúceho sa koňa. Pokiaľ chcete koňa naučiť úsmev, musíte nájsť niečo, čo spôsobuje u vášho koňa ohrnutie pysku. Môže to byť napríklad kúsok cibule, ocot, zapáchajúci syr, alkohol, citrón a pod., je treba to vyskúšať. Držte koňa za vodítko a stojte priamo pred ním. Potom mu dajte pred nozdry zdroj silnej vône a povedzte nObrázokapr.: ÚSMEV (alebo iný príkaz, ktorý budete používať).Táto vôňa by mala spôsobiť, že váš kôň ohrnie pysk. Keď sa tak stane (zo začiatku bude možno ohrnutie len mierne), pochváľte. Niekoľkokrát zopakujte celý postup a nezabúdajte, že lekcia by mala byť krátka. Tento cvik môžete opakovať často, hocikedy keď idete do stajne alebo do výbehu. V žiadnom prípade ale koňa neodmeňujete, pokiaľ tento kúsok spravil, aj bez toho že by sme ho o to požiadali. Po niekoľko lekciách by váš kôň mal reagovať len na priblíženie vašich prstov k jeho papuli a slovný príkaz. Existuje mnoho zábavných kúskov, ktoré môže kôň robiť papuľou:  môže držať a nosiť veci, môže kotúľať alebo váľať objekty, môže uvoľňovať uzly, piť nápoj z plastovej fľaše a mnoho ďalších.

 

Zahanbenie 

Obrázok Hranie zahanbeného je jednoduchý trik vhodný pre začiatok výcviku cirkusových kúskov. Majte koňa na vodítku a postavte ho pozdĺž steny. Stojte pred ním a maškrtou v ľavej ruke, ktorú máte za chrbtom. Otočte sa mierne, tak aby to kôň videl, zároveň zdvihnite pravú ruku do výšky ramena a vytýkavým tónom hlasu povedzte napr.: HANBI SA! (alebo iný príkaz, ktorý chcete).Keď siahne pod vašou pravou rukou pre maškrtu, je nútený hlavu znížiť. Pokiaľ je treba, môžete mu pomôcť jemným zatlačením pravou rukou. Nechajte ho maškrtu zjesť a spustite pravú ruku dolu okolo jeho hlavy, pohlaďte ho a pochváľte. Niekoľkokrát to zopakujte tak 5x-10x, nie viackrát, aby to vášho koňa neprestalo baviť. Znovu opakujte v ďalších lekciách. Po čase by váš kôň mal po začutí príkazu okamžite spustiť hlavu dolu popod vašu pravú ruku. Nezabudnite, že dôležitý je tón vášho hlasu, ktorý sa má javiť ako by ste koňa karhali.

Potrasenie rukou

Obrázok ObrázokKeď váš kôň vie dvihnúť nohu, keď sa jej dotknete, ste pripravený začať ho učiť triasť nohou. Dotknete sa jeho nohy a keď ju zdvihne, uchopte ju a potraste s ňou. Ešte predtým mu dajte znamenie alebo slovný príkaz, aby poznal, že mu chcete potriasť rukou. Povedzte napr.: POTRAS. Dotknite sa jeho nohy, zoberiete ju a potrasiete s ňou. Neprestávajte opakovať túto procedúru, ale buďte opatrní a necvičte príliš dlho, aby to vášho koníka neunudilo. Skôr alebo neskôr, zdvihne nohu na prvý povel, potras. Nezabúdajte ho chváliť a odmeňovať za každý nepatrný pokrok, ktorý urobí. Buďte trpezlivý, malo by to pre neho byť zábavné a nikdy stresujúce. Keď mu trasiete rukou, vždy stojte trochu od strany, pre prípad, že by zo sebou trhol. Pri akejkoľvek práci so zvieratami by mala byť bezpečnosť prvoradá.

 

 

 

 

 

Kompliment

Obrázok Tento kúsok spočíva v prenesení váhy a pokľaknutí koňa na jedno koleno. Dôležitý je pri tom východzí postoj. Keď kôň pekne súmerne stojí necháme ho o pol kroka cúvnuť, aby ostala jedna noha viac vpredu. Potom zdvihneme prednú nohu, ktorú má kôň v postoji viac vzadu, akoby sme šli čistiť kopyto, ale stojíme otočení dopredu a pomaly, jemne ťaháme zohnutú nohu koňa viac dozadu, môžeme si cúvnuť malý krôčik, až oprie kôň koleno o zem. Dávame pozor, aby nám kôň nezačal cúvať, ale aby pomaly, postupne prenášal váhu tela. Môžeme popri tom použiť aj slovný povel, napr.: ÚKLON 

 

Poklona

ObrázokPre tento cvik je naozaj dôležitý východzí postoj. Predné a zadné nohy by mali byť súbežné a predné nohy by nemali stáť príliš blízko vedľa seba, aby medzi nimi mohol kôň pretiahnúť hlavu a skloniť chrbát. Je lepšie tento cvik robiť bez vodítka. To by nám zbytočne zavadzalo a kôň by ho mohol prišľapnúť a ublížiť si, alebo by mu mohlo vadiť brnkanie vodítka do nôh a nevedel by, čo od neho vlasne chcete. Postavíme sa teda vedľa koňa, ruku s maškrtu mu ponúkneme tak, aby musel skloniť hObrázoklavu medzi predné nohy. Predné nohy by mali zostať natiahnuté, ale spočiatku to bude zrejme vyzerať ako zhruba ako keď sa váš kôň pokúša urobiť kotrmelec. Nezúfajte, je to len začiatok. Opakujte to a behom ďalších lekcií sa bude výsledok zlepšovať. Je to potreba postupovať opatrne a neurýchľovať to, aby váš kôň nebol znechutený.

 Kľaknutie

Pre väčšinu ľudí je tento cvik len cestou a predchodcom ľahnutia, ale nie je bezpodmienečné nutné ovládať, aby sa dokázaliObrázok kone položiť. Kľaknutie získate z komplimentu. Začať môžete až keď  kôň vie pokľaknúť na jedno koleno a v kľude tam zostane, pokiaľ mu nedovolíte vstať. Keďže teraz váš kôň kľačí na jednej nohe, jemne odkloňte jeho hlavu od ohnutej nohy a poklepkajte na druhú nohu, aby si ju zložil a klesol na obe kolená.

 Horská koza


Tento cvik je gymnastické cvičenie, pri ktorom sa posiluje a preťahuje svalstvo chrbta a krížov a zároveň tým zvyšujete ohybnosť a zlepšujete rovnováhu vášho Obrázok koňa. Spočíva v podsunutí zadných končatín pod telo, zo súčastným znížením hlavy. Cvik je vhodný ako príprava pre ďalšie náročnejšie cviky napr. ľahnutie (keď si kôň chce ľahnúť, je toto pre neho východzia poloha) a pre niektoré kone je vtedy postavenie do tejto pozície impulzom k ľahnutiu. Spočiatku je treba tento cvik skúšať s pomocníkom. ktorý drží koňa pri hlave, aby kôň nemal možnosť vykročiť dopredu.  Ale pozor,  aby nedošlo k zbytočnému úrazu.

 
Ľahnutie


K tomuto cviku môžeObrázokte pristúpiť až keď váš kôň bezpečne ovláda kompliment a horskú kozu, je pri cvičení kľudný a aspoň ste si získali čiastočne jeho dôveru. Poznáme dva druhy ležania. Ľahnutím sa nazýva poloha, pri ktorej kôň leží na bruchu a nohy má zložené pod sebou, a pokiaľ kôň leží na boku, je cvik nazývaný hranie mŕtveho. Kôň by sa mal najprv naučiť kľudne ležať, než prejdete ku Obrázokhraniu mŕtveho. Nepredpokladajte, že zložiť koňa pôjde tak ľahko. Pri tohto cviku je treba byť veľmi opatrný, či už sa to týka bezpečnosti alebo postupu. Buďte pripravený na to, že kôň môže byť spočiatku vystrašený a že pokiaľ si ľahne, bude zrejme chcieť zase rýchlo vstať. Než sa naučí v kľude ostať ležať, bude to nejaký čas trvať. Je treba stále myslieť na to, že pokiaľ kôň leží, je v podstate bezbranný a pokiaľ sa položí na váš pokyn, len tak, bez toho, Obrázokaby ste ho pritom nejako zväzovali a strhávali dole, JE TO OD NEHO PREJAV VEĽKEJ DÔVERY VO VÁS.  Postupujte preto kľudne a z rozvahou, aby ste jeho dôveru nesklamali. Cvičte výhradne na mäkkom, nie príliš hlbokom povrchu (vhodná je napríklad vrstva hoblín). Vhodné miesto je základom úspechu, preto musí byť zvolené veľmi zodpovedne, tak aby sa tam kôň cítil bezpečne a uvoľnene. Používanie tohto rovnakého miesta pri výcviku je dobrou pomôckou. Ak kôň pochopí, čo od neho chcete, môžete ho skúšať aj inde. Je istá pravdepodobnosť, že vo chvíli, keď sa váš kôň naučí ľahnúť si, bude si líhať vždy, keď ho požiadate o nejaký podobný cvik ako napr.: kompliment, úklonu a pod. Je preto treba mať pre každý cvik iné, ľahko rozlíšiteľné povely a gestá.

Existuje niekoľko rôznych spôsobov, ako koňa naučiť  ľahnúť. Niektoré sú rýchlejšie (rôzne zväzovanie, vyväzovanie...) a niektoré pomalšie (nácvik z horskej kozy, vodenie do malého kolečka, pochvala pri váľaní atd.). Nie každý spôsob je vhodný a účinný na každého koňa. Ja som zásadne za druhý. Tento spôsob je založený na prirodzenom postoji líhajúceho si koňa. Tušírovacím bičíkom si postavíme koňa do pozície horskej kozy a požiadame koňa o zníženie hlavy, až bude nútený vzhľadom na svoje ťažisko zložiť sa na zem. Prípadne mu môžeme nadvihnúť zohnutú jednu prednú nohu. Nezúfajte, pokiaľ sa vám nebude dariť koňa položiť hneď, treba niekoľko lekcií. Buďte trpezlivý a zachovávajte kľud. Pomôckou môže byť nejaká krátka lekcia ihneď po jazdení, keď váš kôň bude sám túžiť po tom, aby sa vyváľal. Pokiaľ sa vám podarí koňa položiť, dlho ho chváľte. Dávajte pozor, aby vás nezranil, keby sa začal váľať. Spočiatku bude veľkým úspechom položiť koňa jedenkrát za lekciu, pokiaľ sa vám to podarí, lekciu ukončite. Je to pre koňa dôležité ukončiť tréning po splnení ťažkej požiadavky.


Sadnutie

 
Existujú dva rôzne cviky označované akoObrázok sadnutie. Jednak je to cvik, keď sa kôň do sedu dostane z ľahnutia. (v angličtine označované ako sit-up) a potom klasické sadnutie, keď si kôň sadne zo stoja (označované ako sit-down). Prví spôsob (sit-up) je pochopiteľne jednoduchší a aj bezpečnejší. Pri výučbe druhého spôsobu sadnutia (sit-down) sa využíva napr., kopec pilín spoločne s pôsobením lana. Rozhodne ale nedoporučujem skúšať to bez znalsoti správneho postupu, môže to byť nebezpečné pre koňa i pre vás.
V každom prípade je treba brať maximálne ohľady na svoju bezpečnosť a zbytočne neprepínať možnosti svojho koňa, prípadne nepredbiehať prirodzenú postupnosť cviku. Naozaj to nemá zmysel. Jedine, čoho tak môžete v lepšom prípade dosiahnuť je, že váš kôň bude frustrovaný a tým pádom to všetko bude trvať ešte dlhšie. Základným predpokladom úspechu je kôň
, ktorý naprosto bez problémov zvláda ľahnutie, čo Znamená, že si na váš povel ľahne a vydrží dole ,pokiaľ mu nedovolíte sa zdvihnúť. Kôň musí byť pri ležaní kľudný a bez strachu. Mal by nechať so sebou manipulovať (napr. nechať sa položiť na bok),vtedy inak povedané kObrázokôň musí Vám dôverovať. .Pokiaľ sa budete pokúšať tento postup aplikovať aj na svojho koňa, je treba si zvoliť také miesto, aby nedošlo ku zraneniu koňa. Ideálna je napr. kyprá piesková alebo pilinová jazdiareň, hala a pod. s dostatočne veľkým priestorom .Ďalej je treba brať fakt, že kôň sa môže kedykoľvek náhle zdvihnúť alebo skotúľať na bok. Stojte vtedy tak, aby vás v takom prípade nepriľahol alebo nekopol.


Dvíhanie nohy


Tento cvik je prípravný pre ďalší tréning zložitejších kúskov ako je napríklad španielský krok. Cieľom je naučiť koňa reagovať na pomôcky tušírovacím bičíkom. Pre cvičenie môžete použiť buď ohlávku alebo uzdečku. Koňa si postavte rovno ku stene a stojte po jeho ľavej strane. Ľavou rukou ho pridržujte a stočte mu hlavu mierne od vás. Tušírovacím bičíkom (v pravej ruke) jemne ťukajte zozadu na nohu, ktorú chcete, aby kôň zdvihol. Ľavou rukou musíte koňovi zabrániť v pohybe vpred. Keb nohu nezdvihol, neprestávajte ťukať a potom siahnite dole, pomôžte mu nohu zdvihnúť a potom ju držať. Pochváľte ho za každú i nepatrnú reakciu. Keď kôň správne zareagoval, učíme ho Obrázokrovnakým spôsobom aby postupne zdvihol vonkajšiu prednú nohu a potom zadné nohy. Pri zadných nohách najprv bičíkom zľahka prejdeme cez chrbát na kríže, aby sa kôň nezľakol. Postupne sa kôň naučí zostať pri tomto cviku kľudne stáť a získa rovnováhu. V ďalších fázach sa kôň musí naučiť držať nohu hore pokiaľ sa bič neoddiali.

 

Španielský krok

 Obrázok
Veľmi pôsobivý kúsok a tiež veľmi ťažký. Tento cvik zlepšuje ohybnosť lopatky. Pre niektoré kone ale môže byť ťažký z dôvodu ich telesnej stavby alebo zdravia.

 Obrázok

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.