Choď na obsah Choď na menu
 


Jazdenie - anglický štýl

13. 9. 2010

Jazdenie - anglický štýl

 Než začnete jazdiť treba si uvedomiť pár vecí:  Kôň je veľmi silné zviera. Zvládne svojho jazdca na chrbte pomerne ľahko a bez problémov. Je však aj veľmi citlivý a preto sa snažíme nevyrušovať ho pri práci nesprávnym a nekľudným sedom, a neznervózňovať ho svojimi negatívnymi myšlienkami či prudkým a nervóznym trhaním oťaží.

KROK 

 • po celý čas sme v kontakte s koňom a sedíme na troch panvových kostiach
 • pohybujeme sa v panve rytmicky s pohybom koňa (tento pohyb je podobný ako pri našej chôdzi a to podnietilo i vznik hipoterapie)
 • SED – vystretý (hlava, chrbát, zadok a päty sú v jednej zvislej priamke nad ťažiskom koňa)
 • Rýchlosť koňa v kroku je 6-8 Km.Krok by mal byť čistý,istý a priestranný. V kroku vydrží kôň pracovať aj celý deň.

 

Obrázok

 

KLUS (ĽAHKÝ)

 • vysadáme na každú druhú dobu, pričom sa snažíme jemne dosadať
 • na jazdiarni vysadáme na vonkajšiu nohu, čo znamená, že sa dvihneme zo sedla v momente, keď kôň vykračuje prednou nohou, ktorá je bližšie ku stene jazdiarne
 • vysadaním nabádame koňa k pohybu vpred (je rytmické a energické)
 • SED – vystretý, vysadaním smeruje dopredu a pri dosadaní sa znova znesie dozadu
 • Trénovaný kôň vydrží asi 15 km, po oddychu v kroku môže pokračovať v kluse.Rýchlost klusu je okolo 4 m/s (15 km/h).

KLUS (RÝCHLY)

 • Stále sme v kontakte s koňom, nevysadáme a pohupujeme sa v panve tak, aby nás nehádzalo
 • SED – uvoľnený, v miernom záklone, ale to sa môže líšiť podľa jazdcovho štýlu
 • Rýchlosť je 20 km/h a viac. Klusáci 42 - 50 km/h.

 

Obrázok

 

    Pri kroku aj kluse by sa kôň mal energicky pohybovať dopredu. Koňa ovládame pohybom panvy a holeňami, minimálne zubadlom. Správny jazdec však začína mysľou a až potom nasleduje panva, holeň a nakoniec zubadlo či bičík. Dodržiavanie tejto postupnosti je veľmi dôležité a kôň si stihne uvedomiť, čo od neho chceme.

CVAL

 • Po tom ako už veľmi dobre ovládame koňa v kroku a kluse, dostaneme sa ku cvalu a trysku
 • Cval je veľký krok vpred a netreba sa s ním unáhliť, zabránime tak mnohým zbytočným pádom
 • Pri cvale pevne sedíme v sedle, pridržiavame sa kolenami a panvou sa hýbeme do rytmu
 • SED – vystretý, pevný a pripravený na všetko (napr. na to, že sa kôň zľakne, nečakane vybočí atď. a to platí pre všetky chody)
 • Rýchlosť v teréne je až 30 km/h.

 

Obrázok

TRYSK (RÝCHLY CVAL)

 

 • Pri trysku kôň energicky uháňa a hlavu rytmicky naťahuje dopredu, akoby si tým pomáhal a získaval väčšiu rýchlosť
 • Koňa v trysku najťažšie ovládneme, ale najdôležitejšie je, aby sme ho vedeli zastaviť :)
 • Štýl sedu je rôzny, podľa štýlu jazdenia na ktorý je navyknutý ako jazdec, tak i kôň
 • SED - nahnutý dopredu, pričom prenášame záťaž viac na predné nohy, koňa sa držíme len kolenami v ľahkom sede a ruky sú buď opreté o krk koňa, alebo sa hýbu kopírujúc pohyb jeho krku
 • Závodné kone na dráhe bežia rýchlosťou  60 - 72 km/h

    Treba si tiež uvedomiť, čo je ťažisko koňa, čo je naše ťažisko a ako s ním narábať. Náš sed je vyvážený, keď je naše ťažisko rovnomerne rozložené nad ťažiskom koňa. Ak sa vychýlime dopredu, zaťažíme viac predné nohy a pri záklone je viac zaťažený zadok a zadné nohy, ktoré slúžia ako hnací motor, ktorý poháňa celého majestátneho koňa vpred. Preto sa pri spomalení či brzdení zakloníme, aby sme tento konský pohon čo najviac zaťažili.

    Ďalšou pravdou je fakt, že každý kôň vie viac či menej prirodzené drezúrne cviky. Aj kone v prírode dokážu klusať na mieste, cválať na správnu nohu, alebo si vymeniť vedúce nohy letmým preskokom ako najlepší drezúrny kôň. Rozdiel medzi takýmto a drezúrnym koňom je, že ten drezúrny sa naučil načúvať jazdcovi a plniť cviky o ktoré ho požiada.

    Každý kôň vie skákať, čo mu pomáha prežiť v prírode. Pri parkúre na aký sa pozeráme v televízii môžeme obdivovať kone, ktoré okážu preskočiť aj dva metre, no i oni začínali celkom obyčajne – prácou na rovine. Učili sa prechádzať cez kavalety krokom, klusom a po čase si dokázali vyrátať krok a lepšie sa sústrediť.

SKOK

 • Koňa na skok navedieme celkom jednoducho, ale mali by sme mu poskytnúť dlhšiu dráhu na rozbeh pred ním, aby mal čas si vyrátať krok
 • Keď kôň skočí, odráža sa zadnými nohami a využije pri tom všetko svalstvo zadnej časti svojho tela a letiaci si mihom oka skrčí predné nohy pod seba
 • Skok má niekoľko fáz : fáza nájazdu, odrazu, letu a doskoku
 • SED
  • pri odraze sa mierne nadvihneme a držíme sa kolenami, ruky sa opierajú o krk a oťaž je povolená, aby sme koni umožnili voľný pohyb hlavy
  • v letku sme nad koňom stále držiaci sa len kolenami a s opretými rukami, nie sme ani pred, ani za ťažiskom koňa, našu váhu sme preniesli na strmene
  • pri doskoku sa stále snažíme byť nad ťažiskom koňa a v momente, keď sa jeho zadné nohy opäť dotknú zeme zľahka dosadneme do sedla, alebo pokračujeme v ľahkom sede podľa toho, akým chodom sme nabiehali na prekážku (tým istým chodom by sme potom mali aj pokračovať)

 

Obrázok

 

    Kôň pri skoku potrebuje cítiť voľnosť, nezaťažený chrbát a dostatočne povolené oťaže. Pri každej činnosti potrebuje cítiť jazdca inak. Pri kroku, kluse aj cvale je rád, keď jeho jazdec sa pohybuje spolu s ním a zároveň cíti vyváženosť a väčšiu istotu sedu. V rýchlom kluse, trysku a skoku si vychutná jazdu, ak človek na ňom mu nechá väčšiu voľnosť pohybu, drží sa pevne holeňami a stojí v strmeňoch, nesedí v sedle.

Stavba a časti sedla so všestranným využitím:

Obrázok

 

1 - predná rázsocha

2 - koža zakrývajúca kostru sedla

3 - zúženie za prednou rázsochou

4 - posedlie

5 - zadná rázsocha

6 - zadná sedlová podložka (vankúš)

7 - podbrušník

8 - strmeňový remeň

9 - veľká bočnica

10 - strmeň

 

 

 

 

 

 

 

Uzdečka

Obrázok


 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.